Zwroty i reklamacja


1. Z W R O T Y   –   S K L E P   O N L I N E

Klient ma prawo dokonać zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Adres zwrotów: PIKTORIAL STUDIO ul. Kaliska 5 lok 11, 02-316 Warszawa

2 . R E K L A M A C J E

Składając reklamację listownie należy wysłać wadliwy produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres PIKTORIAL STUDIO ul. Kaliska 5 lok 11, 02-316 Warszawa

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

To top